ตี2 EURUSDพุ่งขึ้นก่อนธนาคารกลางสหรัฐ


September 9, 2558 BE, 3:02AM
ข่าวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ
Picture : federalreserve.gov
เขียน : หุ้นออนไลน์.net

เมื่อเวลา2.00.น.EURUSDพุ่งขึ้นก่อนธนาคารกลางสหรัฐแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงจาก338.3 ลดลงเหลือ 215.0 โดยEURUSDพุ่งขึ้นจากราคา1.1184ไปสู่ราคา1.1213ในเวลา2.30.น. ซึ่งเป็นราคาสูงสุดหลังจากตลาดสหรัฐเปิดทำการ

เมื่อเวลา2.00.น.us consummer credit ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ที่ออกโดย ธนาคารกลางสหรัฐ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงจาก338.3 ลดลงเหลือ 215.0

us consummer credit

เมื่อเวลา๑๖.๐๐.น.จีดีพียูโรโซนเพิ่มขึ้น๐.๔%ทั้งใน( EA๑๙)และEU๒๘ไตรมาสที่สองของปี๒๐๑๕เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีGDPผลิตภัณฑ์มวลรวมโซนยูโรป ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ออกโดยEurostatสถิติของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น๐.๔%เป็นตัวชี้วัดของมูลค่ามวลรวมของสินค้าโซนยูโร

us consummer credit

1.30.น. EURUSD เริ่มพุ่งขึ้นรอบใหม่หลังจากผันผวนก่อนหน้านี้ในช่วงหัวค่ำ
2.00.น. ธนาคารกลางสหรัฐแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงจาก338.3 ลดลงเหลือ 215.0
3.30.น. ราคาสูงสุดรอบที่2หลังจากตลาสหรัฐเปิด

Consumer Credit Outstanding (Flows)
http://www.federalreserve.gov/releases/g19/Current/
http://www.federalreserve.gov/releases/g19/Current/g19.pdf