ทองพุ่งขึ้นแรงในวันขอบคุณพระเจ้า สร้างราคาสูงสุดในรอบเดือน

October ๑๒, ๒๕๕๘ BE, ๒:๐๙ PM
ข่าวราคาทองคำพุ่งขึ้น
Picture : banque-france.fr
เขียน : หุ้นออนไลน์.net

เมื่อเวลา๑๓.๔๕.น.Banque de Franceเปิดเผยดัชนีบัญชีกระแสเงิน ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง-๐.๔๐บิลเลี่ยนยูโรเพิ่มขึ้นเป็น๐.๒๐บิลเลี่ยน


ราคาทองคำเริ่มออกตัวพุ่งขึ้นแรงเมื่อเวลา๑๒.๔๐.น. โดยพุ่งขึ้นจากราคา๑๑๕๘.๘ เพียง๑๐นาทีขึ้นไปถึงราคา๑๑๖๔.๐ และทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเวลา๑๔.๐๐.น. ราคาทองคำทำราคาสูงสุด ก่อนการรายงาน ที่ราคา ๑๑๖๖.๘ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในรอบ๑เดือนครึ่ง การพุ่งขึ้นในภาคกลางวันครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงถึง ๐๐๐๙.๑ การพุ่งขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นในวันหยุดธนาคารในประเทศสหรัฐเนื่องในวันโคลัมบัสและวันขอบคุณพระเจ้าของชาวแคนนาดาและวันกีฬาของชาวญี่ปุ่น ซึ่งธนาคารใน๓ประเทศนี้ไม่เปิดทำการ

Current Account France

ดัชนีบัญชีกระแสเงิน Current Account France เป็นตัวชี้วัด การไหลสุทธิของการทำธุรกรรมในปัจจุบันซึ่งรวมทั้งสินค้าบริการและการจ่ายดอกเบี้ยเข้าและออกจากประเทศฝรั่งเศส ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลแสดงให้เห็นว่าการไหลของเงินทุนที่เข้ามาในประเทศสูงกว่าการลดทุน

Current Account France
https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfstatistiquescalendrier/2015-08-france-stat-info-balance-des-paiements-de-la-france.pdf

----------------------
----------------------