Federal Funds Rateส่งEURUSDร่วงสู่ราคาต่ำสุดในรอบ2ปี

Federal Funds Rateส่งEURUSDร่วงสู่ราคาต่ำสุดในรอบ2ปี

Federal Funds Rate เพิ่มขึ้น EURUSD และทองคำร่วงลง เมื่อคืนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุลเงินยูโรแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือEURUSD ร่วงลงจากราคา1.06452 เมื่อเวลา 2.00.น.EURUSDร่วงสู่ราคา1.04955เมื่อเวลา3.55.น.ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดในรอบสองปี การประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือFederal Funds Rateนั้นมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น<0.75%จากเดิม<0.50%


ราคาทองคำสหรัฐอเมริกาหรือXAUUSDร่วงลงอย่างมากเช่นกันโดยXAUUSDร่วงจากราคา1160.73เมื่อเวลา2.00.น.เช่นกัน XAUUSDร่วงสู่ราคา1139.95เมื่อเวลา3.55.นและเป็นราคาต่ำสุดในรอบ11เดือน


อ้างอิง: MT4 Meta trader 4, www.forexfactory.com

สินทรัพย์EURUSD,สินทรัพย์XAUUSD,Federal Funds Rate